วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

หยุดก็คือ หยุด เรื่องเล่าจากคุณประสาทพร


จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าจากคนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จจากการนำพาตนเองออกจากวิถีแห่งการดื่มสุรา ได้อย่าง...แน่นอนและแน่ชัดอย่างยิ่งในใจ
พี่สาท หรือ คุณประสาทพร ...

เป็นหนึ่งในคนต้นแบบที่ให้ความกรุณาต่อเรา มาบอกกล่าวต่อประสบการณ์แห่งชีวิต มีคำกล่าวหนึ่งที่กระทบและสะดุดในใจของข้าพเจ้าอย่างยิ่ง จากคำบอกกล่าวที่ว่า

"เรื่องราวของผมนั้น อาจจะต่างจากพี่มนตรี ... ในเรื่องแรงบันดาลใจ..." จากนั้นพี่สาทก็นิ่งเงียบไป กับความพยายามสะกัดอารมณ์และความรู้สึกที่ถาโถม ณ ช่วงเวลานั้น จากจุดผลันเปลี่ยน "วิกฤตของชีวิตต่อการสูญเสียบุตรชายที่ดื่มสุราและจมน้ำลับหายไป" เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พี่สาทหันเหนำพาตนเข้าสู่วิถีแห่งธรรม... จนสามารถน้อมนำมาสู่การนำมาใช้ในชีวิต

จากเหตุการณ์นั้น...ทำให้พี่สาทตัดสินใจเลิกดื่มสุรา
และเป็นการเลิกแบบหักดิบ แบบไม่มีการประณีประนอมใดใดต่อตนเอง

"รู้..แล้วก็หยุด นั่นก็คือ หยุด"... ไม่ต้องทำอะไรมาก เป็นคำกล่าวที่พี่สาทบอกต่อพวกเรา ณ เวทีแห่งนี้อีกครั้ง...หยุดก็คือ หยุด...เท่านั้นเอง
ลงมือทำความรู้...เมื่อได้รู้แล้ว...ก็คือ หยุด

ช่างเป็นความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว...อย่างยิ่งนัก

พี่สาทเล่าว่า... "อาจเป็นเพราะรู้สึกรักตนเอง และเป็นความรักที่เผื่อแผ่ไปถึงชาติหน้าด้วย เพราะไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไร แต่อย่างน้อยการนำพาตนเองให้อยู่ในศีล ... ชาติหน้าจะได้ไม่ไปตกอยู่ในอบายภูมิ"

"หยุดก็คือ หยุด กลัวว่าสิ้นชีพไปแล้ว กล้วในเรื่องชาติหน้า และที่สำคัญวิทยากร ดร.กะปุ๋มมีส่วนแนะนำในเรื่องปฏิบัติธรรม อีกทั้งตนเองได้ฟังธรรมจากเทปธรรมะของท่านพระปราโมทย์ ฟังแล้วส่งผลต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง อันเป็นที่มาให้ตนเองได้เกิดความคิดว่า หยุดก็คือ หยุด"...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น